Senior Citizen Sanman Samaroh In Changa Sevakendr(Gujrat)

GUEST OF B.K TARUBEN,B.K ARPITABEN,DR.PIYUSHBHAI,YOUTH CLUB PRAMUKH JAGDISHBHAI,KEDVANEE SECRETARY NARENDRBHAI,ARVINDBHAI JALARAM MANDIR TRUSTI,AND V.I.P GUEST